MegaHost - Danmarks eneste webhotel med Full Service
      Her kan du betale med: Kunde-login  
Til Forsiden
 
Til Forsiden
Produkter
Samarbejdspartnere
Support
Vilkår
Om Os
Blog
Kontakt
Betingelser

Indgåelse af aftale samt vilkår

Købsbetingelser hos Megahost.dk

Nedenstående betingelser er gældende for alle aftaler indgået med Megahost.dk

Der er på enhver bestilling af et  produkt / service hos Megahost 14 dages fortrydelsesret, samt 2 års reklamationsret                 

Hos Megahost.dk kan du betale med følgende korttyper: Dankort, MasterCard, Visa, JCB

Alle priser er inkl. Moms

Varighed og opsigelse

            

Abonnementet begynder den dag Megahost.dk modtager bestilling, kunden kan til enhver tid opsige sin ydelse med 30 dages varsel, enten via email, brevpost , eller via vores  kundesystem . Kunden kan til enhver tid opsige sin ydelse ved at undlade at betale
 CVR registerede Firmaer:Der er ikke fortrydelsesret for CVR registeret firmaer.

Megahost.dk forbeholder sig ret til at opsige enhvert abonnement  med 30 dages varsel, alle forudbetalte beløb vil blive forholdsmæssigt tilbagebetalt hvis Megahost.dk vælger at gøre brug af sin ret til opsigelse.  Hvis opsigelsen skyldes overtrædelse af nærværende betingelser, vil der ikke ske nogen refusion og opsigelse kan effektueres uden varsel.

Megahost.dk forbeholder sig derudover ret til at lukke for webhotel/servere uden yderliger varsel ved enhver form for misbrug, samt at opkræve et gebyr for en genåbning af webhotel /servere

Kundeoplysninger

Megahost.dk skal ved indgåelse af abonnement have korrekte oplysninger om Navn, postadresse, telefonnummer og emailadresse, hvortil alle oplysninger om abonnement,samt information om brug af abonnement, kan sendes. Det er enhver tid kundens ansvar at sørge for at opdatere sine oplysninger i Megahost Aps kundesystem.

Alle adgangskoder til DirectAdmin / kundesystem er fortrolige og må ikke videregives til 3. part, misbrug af dette kan medføre opsigelse.

Megahost.dk har tavshedspligt, oplysninger registeret i vores kundesystem bliver ikke videregivet / solgt til 3. part.

Brug af server/webhotel

Det  er tilladt at lægge alle informationer/oplysninger, herunder erotisk matriale op på Megahost.dk servere, forudsat at de ikke krænker Dansk / International lovgivning. Det er til enhver tid kundens ansvar at holde sine scrips med videre opdateret således at de ikke udgør en trussel imod webhotellet / Serveren

Det er ikke tilladt at have store filarkiver, herunder shareware, film, mp3 eller warez, liggende på webhotellet, endvidere er det ikke tilladt at bruge proxy scripts. Megahost Aps kan alene afgøre hvorvidt filer, fundet på vores systemer, overholder nærværende betingelser.

Trafik:

Der er til hvert webhotel / server tilknyttet et antal GB trafikmængde pr. måned, ved 
overforbrug betales der 15 kr pr GB.
            
Misbrug:

Enhver forsøg på udsendelse af spam, udførelse af DOS angreb, spredning af virus betragtes som misbrug , Megahost.dk kan ved misbrug opkræve et beløb der modsvarer de udgifter Megahost måtte have haft ifm. misbruget.          
          
Data og Driftssikkerhed:

Megahost.dk forbeholder sig ret til enhver tid at begrænse kundens anvendelse af  webhotel/servere, såfremt at det skønnes nødvendigt af hensyn til driftssikkerheden. Megahost.dk forbeholder endvidere sig ret til at skaffe sig adgang til kundens data, hvis det  skønnes nødvendigt, enhvert kendskab til data vil blive behandlet fortroligt.

Via vores kontropanel kan kunden selv lave/genoprette en backup af egne data. Det påhviler kunden selv at sørge for at til enhver tid selv at have en opdateret backup af deres webhotel liggende på deres egne computer lokalt. Megahost.dk kører selv regelmæssig backup af alle  Data, og kunden kan mod betaling af gebyr på 250,-  få adgang til Megahost's backup af data.

Megahost.dk er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftsforstyrrelser, tab af data, eller arbejdsfortjeneste ved uvedkommendes adgang til servere/webhoteller

Force majure :

Megahost.dk er ikke forpligtigt at yde erstatning, såfremt at driftsforstyrrelster skyldtes forhold uden for Megahost.dk kontrol. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, strømafbrydelser, fejl i hardware og software ,  netværksfejl, ildebrand, oversvømmelse, lynnedslag, krig, terror eller andre udefrakommende hændelser, der vil kunne påvirke Megahost.dk's drift

Support:

Megahost.dk yder gratis email support på alle produkter. For at bruge email support skalkunden oprette en support ticket på www.megahost.dk , Megahost.dk garanterer et svar indenfor 24 timer efter modtagelsen af en support ticket. Gratis support omfatter hjælp til korrekt brug af webhotel/servere, support omfatter ikke webdesign, programmering eller lign. opgaver. Fejl på tekniske installationer søges afhjulpet hurtigst muligt.

Der kan bestilles telefonsupport, mod betaling af timeløn.

Betaling og Priser:

Megahost.dk opkræver de til enhver tid gældende priser på abonnement for de valgte produkter, derudover kan der opkræves gebyrer samt betaling for extra services bestilt af kunden.                     
     
Privatkunder: Megahost.dk fremsender pr mail en faktura 14 dage før betalingsperiodens udløb, hvis kunden ikke opsiger / reagerer på dette, så betragter Megahost.dk som aftalen fornyet. Hvis betaling ikke finder sted, udsendes der en rykker 1 og 2 med 10 dages mellemrum indeholdende et gebyr på 100 kr. Megahost.dk forbeholder sig retten til at lukke for webhotel / server ved 1. rykker ,indtil betalingen er modtaget. Ved forsat manglende betaling, betragter Megahost.dk aftalen som opsagt, og alle oplysninger slettes efter 30 dage Ved genåbning af webhotel/server opkræves der et gebyr på 250 kr.CVR registerede Firmaer:Enhvert abonnement skal opsiges med mindst 30 dages varsel før en betalingsperiodes udløb, sker dette ikke betragter Megahost.dk aftalen som fornyet.
 
Alle priser er inkl. Moms